Spam en virusfilters


Alle mailboxen zijn standaard voorzien van spam en virus filters. Hieronder vind je een uitgebreide omschrijving over de toegepaste filters en eventuele mogelijkheden.

Spamfilters

Ons Spamfilter bestaat uit 2 delen, een contentfilter en een DNS-Blocklists filter.

Het contentfilter maakt gebruik van een zogenaamde Bayesian-Database. Deze database bevat mogelijke SPAM woorden en berekend een SPAM score. Als deze score boven een grenswaarde (50%) uitkomt wordt de mail als SPAM gemarkeerd.Dit filter leert vanzichzelf. En jij kan het helpen leren door in de webmailmodule SPAM te markeren als "junk".Je Junk folder wordt vanzelf geleegd door onze mailserver.

Het DNS-Blocklists filter maakt gebruik van 6 grote bekende Blocklists:

spamcop.net
spamhaus.org
abuseat.org
sorbs.org
njabl.org
dsbl.org

Virusfilters

Alle mail wordt op de mailserver gescanned door NOD32. Attachments die als virus herkend worden, worden per direct verwijderd. Geen uitzonderingen.

Attachmentfilters

Attachments die in de lijst van potentieel gevaarlijke bestanden voor komt, worden per direct verwijderd.Mocht je van mening zijn dat er een bestands extensie tussen staat die niet gevaarlijk is, kan je contact met ons opnemen.